درباره ما

موسسه فرهنگی قرآن و عترت مکتب الصادق(ع)

شماره ثبت : ۴۳۴

مدیر مسئول: نسرین صدرایی

موضوع فعالیت:

  • آموزش های عمومی قرآن کریم
  • آموزش های تخصصی قرآن کریم
  • برنامه های تربیتی با محوریت قرآن کریم و معارف اهل بیت(ع)
  • آموزش بر اساس سیستم جامع آموزشی و تربیتی طوبی
  • آموزش مجازی و مسابقات آنلاین قرآنی